Bağlantılar

Servisler

Hastanemizde toplam 620 servis yatağı bulunmaktadır. Bunların servislere göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir.