Bağlantılar

İlgili Mevzuat ve Yönergeler

T.C. Sağlık Bakanlığı

****************************************************************************

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

****************************************************************************

Memnuniyet Anketi Rehberi

****************************************************************************

SHKS Değerlendirme Hususları

****************************************************************************

SKS Hastane Seti 5 - 01-07-2015

****************************************************************************

Sağlık Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmenlik - 01-07-2015

****************************************************************************

Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi

****************************************************************************